fbpx
Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed
Course

Module Zorg – Bildung Academie

Waarom Zorg?

Wat zie jij voor je bij het thema ‘zorg’? Een in beton gegoten vierkant ziekenhuis? Je huisarts? Of misschien denk je wel aan die ene keer dat jij niet goed voor jezelf hebt gezorgd, of niet goed wist hoe je voor een ander moest zorgen. Na de fase persoonlijke vorming ga je je nu richten op een concreet thema: zorg. Je krijgt de kans om je eigen opvattingen, ervaringen en overtuigingen rondom dit thema te exploreren en te vergelijken met dat van anderen. Verschillende maatschappelijke discussies rondom zorg komen aan bod, en op deze manier hopen we je te inspireren om jouw ideeën om te zetten in nieuwe concepten. Want hoe ziet de toekomst van de zorg er volgens jou uit?

In aansluiting op de vorige fase ga je in kaart brengen hoe het gesteld is met jouw eigen gezondheid. We werken uit wat optimale gezondheid eigenlijk betekent en hoe onze kijk op zorg en ziekte door de eeuwen heen is veranderd. Wat vertelt dit jouw over hoe je je eigen gezondheid zou kunnen verbeteren? In de volgende fase exploreren we verder of onze generatie nou echt zo slecht is in zelfzorg en zich met recht de ‘burn-out generatie’ dient te noemen. Je doet zelf ervaring op met therapie en onderzoekt hoe we mentale uitputting kunnen voorkomen in onze drukke bestaan. Taboes en vooroordelen zorgen voor een spanningsveld rondom veel zorgthema’s. Tijdens de module onderzoeken we welke vooroordelen we hebben over seksualiteit, hoe het beeld dat we hebben over seksualiteit beïnvloed kan worden en wat de betekenis van de #MeToo discussie is. Naast seksualiteit is de psychiatrie een tak van de zorg waar veel vooroordelen over bestaan. Maar wat is eigenlijk de grens tussen ‘normaal’ en ‘ziek’ en waarom maakt de
psychiatrie gebruik van deze hokjes?

De zorg is een sector waar morele waarden, goed hulpverlenerschap en dienstbaarheid hoog in het vaandel staan. Tegelijkertijd hebben we gekozen voor marktwerking binnen het zorgsysteem, waar verschillende spelers, zoals de farmaceutische industrie, gretig gebruik van maken. We bespreken of ziekte echt een verdienmodel is geworden en welke alternatieven er zijn. Daarnaast is het natuurlijk de vraag waar nu eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt voor de gezondheid en de ziektes die we zien om ons heen. Is het de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat niet op elke straathoek een snackbar zit? Of blijft leefstijl een geheel eigen keuze? Tot slot gaan we vanuit verschillende oogpunten in op de controverse rondom euthanasie en bespreken we de ethische aspecten die komen kijken bij alle technologische ontwikkelingen in de zorg die de maakbaarheid van het leven steeds verder lijken te bewerkstelligen. Hoe zal onze levensloop en de zorg die we ontvangen er in de toekomst uitzien? Binnen de zorgmodule is er dus uitgebreid de mogelijkheid om je inzicht in jezelf en in verschillende maatschappelijke vraagstukken verder te ontwikkelen. Tijdens de materialisatie aan het einde van de zorgmodule en de aansluitende fasen in het jaarprogramma kun je verder werken aan het omzetten van deze inzichten in concrete ideeën en initiatieven.

Vind hier de studiegids voor de module zorg: Studiegids Zorg

Vind hier een overzicht van de locaties: Overzicht locaties

Vind hier een overzicht van voorbereidend materiaal: Voorbereidend materiaal

Shopping Cart