fbpx
Course

Fase Persoonlijke Vorming – Bildung Academie

In de persoonlijke vormingsfase wordt het fundament van een bildungshouding gelegd, waarbij inzicht krijgen in jezelf centraal staat. Hierbij spelen bewustwording en waardering van jezelf een grote rol, maar ook hoe dit zich verhoudt tot de ander en de wereld. Tijdens de acht weken persoonlijke vorming gaan we actief bezig met elementen als ‘wie ben ik’, ‘(zelf)inzicht’, ‘waardes’ en ‘handelen’. Met veel verschillende leer- en gastmeesters, opdrachten, en werkvormen, gaan we bezig met de kerncompetenties ‘kritische analyse’, ‘expressie’, ‘ethiek’ en ‘empathie’. Het streven is om meer inzicht te krijgen in de eigen identiteit, door het in kaart brengen van bijvoorbeeld overtuigingen, waardes, vermogens, vaardigheden, vaste patronen en gedrag. De verhouding hiervan met de ander en de wereld is hierbij een belangrijk onderdeel. De opgedane kennis en inzichten kunnen in het verdere jaarprogramma als fundament dienen bij het verhouden tot de inhoud van de andere programmaonderdelen.

De persoonlijke vormingsfase wordt een intense, maar vooral een hele leuke fase, met veel ruimte om te experimenteren, te reflecteren, te spelen en te ontdekken.

Studiegidsen 

Studiegids groep 1

Studiegids groep 2

Studiegids groep 3

Studiegidsen Modules 

Studiegids Arbeid

Studiegids Zorg

Studiegids Energie

Shopping Cart
Scroll to Top